Zaćma operacja – nie daj się zaćmie!

Jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób oczu jest zaćma. Jej nieleczenie prowadzi nawet do utraty wzroku. Na szczęście zaćma nie jest wyrokiem. Sprawdź ten tekst i zobacz, jak można walczyć z kataraktą.

Problem, który dotknął już wielu Polaków

Zaćma, czyli inaczej katarakta to zmętnienie soczewki. Zaćma jest problemem, który w sumie można uznać za problem zdrowia publicznego, albowiem szacuje się, iż w samej Polsce na schorzenie to cierpi co pięćdziesiąta osoba, co daje ok. 800 000 osób. Zaćma nie jest poważnym problemem klinicznym do momentu, do którego nie wpływa niewłaściwie na nasze widzenie.Nie wszystkie zaćmy mają charakter postępujący, niektóre z nich, tak jak na przykład zaćmy wrodzone, pozostają w niezmiennym stanie w ciągu całego życia. Zazwyczaj schorzenie dotyczy obu oczu, ale zmiany w nich występujące dzieją się w różnym tempie. Jeśli chodzie o rodzaje schorzenia, to zasadniczo mamy dwa typy zaćmy: wrodzona i nabyta. Do przyczyn obejmujących zaćmę wrodzoną, zaliczamy: aberracje chromosomowe, zaburzenia metaboliczne (np. galaktozemię, niedobór galaktokinazy, mannozydozę), niską wagę urodzeniową, zakażenia wewnątrzmaciczne. Dodatkowo, płód narażony na promieniowanie jonizujące też znajduje się w grupie zachorowań. Jeśli zaś chodzi o zaćmę wtórną, to przyczyny są następujące: zapalenia błony naczyniowej, rogówki, twardówki, uraz gałki ocznej, żelazica gałki ocznej, przewlekłe niedokrwienie oka, atopowe zapalenie skóry, cukrzyca.

Zaćma to nie wyrok

Rozpoznanie zaćmy nie jest trudnym zadaniem. Po rozszerzeniu źrenicy, zaobserwować można zmętnienia soczewki, oświetlając światłem soczewkę lub rzucając snop światła do wnętrza oka poprzez wziernik okulistyczny. Jeśli zaćma występuje, zobaczymy w okolicach źrenicy biało-szarawe zmętnienia soczewki. Przy zaawansowanej zaćmie, można zobaczyć białą źrenicę. Zaćma jest schorzeniem, którego można się pozbyć tylko za pomocą operacji, w innym wypadku zostanie tylko zaleczona. Zaćma operacja polega na usunięciu nieprawidłowej soczewki i wstawieniu sztucznej, wewnątrzgałkowej. Zaćma operacja trwa kilkanaście minut, jest to bardzo szybki proces. Podczas zabiegu pacjent jest znieczulany miejscowo (zazwyczaj: iniekcja z lidokaliny), używa się mikroskopu operacyjnego. Jako że zaćmy nie da się wyleczyć farmakologicznie, ważne jest, by zgodzić się na taki zabieg.